Tagasiside

Eelinfo (töö hind, tähtaeg) piisavus tellitud töö kohta

Töö teostamise kiirus

Tulemuste vormistamise ja esitamise kiirus

Tunnistuse ja protokolli vormistus