20 aastat kogemust meditsiinifüüsika ja kiirgusohutuse alal

Meditsiinifüüsika eksperdid

Radexpert OÜ meditsiinifüüsika eksperdid pakuvad diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamist, ruumide kiirgusseiret, patsiendidoosi ja pildikvaliteedi optimeerimise alast nõustamist ning täienduskoolitust.

Mõõtmised

Meie peamiseks tegevusvaldkonnaks on inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate röntgenseadmete kvaliteedikontroll.

Nõustamine

Meditsiinifüüsika ekspertidena nõustame raviasutusi erinevates küsimustes.

Koolitused

Meie ekspertidel on üle 20-aastane meditsiinifüüsika ja kiirgusohutuse alaste täienduskoolituste läbiviimise kogemus.

Väärtustame iga klienti, olgu tegemist kas väikese intraoraalse röntgenseadme või suure kompuutertomograafi valdajaga.

Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedikontroll on oluline osa diagnostilise radioloogia kvaliteeditagamisest. Heakskiidukatsed võimaldavad hinnata kiirgusseadme minimaalselt lubatavat kvaliteeditaset nende esmasel kasutuselevõtul, toimimiskatseid tehakse regulaarselt kiirgusseadme kogu eluea jooksul.

Radexpert OÜ katselabor on spetsialiseerunud selliste katsete tegemisele kogenud, kutsetunnistusega meditsiinifüüsikute poolt, mis on nõutav ka Eesti õigusaktides. Et pakkuda võimalikult kvaliteetset, erapooletut hinnangut, ning ühtlasi kliendisõbralikku teenust oleme lasknud Eesti Akrediteerimiskeskusel katselabori akrediteerida rahvusvaheliste standardite järgi.

Laboritegevuste sooritamisel omandatud või loodud teavet käsitletakse konfidentsiaalsena. Erandina võimaldatakse juurdepääs katsetega seotud teabele akrediteerimisasutuse assessoritele, kusjuures akrediteerimisasutus tagab sõlmitava lepingu raames järelevalve käigus saadud teabe konfidentsiaalsuse hoidmise.

Meie meeskond

Katselabori töötajatel on 25-aastane kogemus vastavate mõõtmiste ja katsete alal, alustatuna Tartu Ülikoolist ja nüüd juba sõltumatu katselaborina erafirma raames.

Kalle Kepler

katselabori juhataja

meditsiinifüüsika ekspert

E-post: kalle.kepler@radexpert.eu
Telefon: +372 523 4131

Anatoli Vladimirov

katselabori kvaliteedijuht

meditsiinifüüsika ekspert

E-post: anatoli.vladimirov@radexpert.eu
Telefon: +372 5564 0686

Joosep Kepler

Joosep Kepler

meditsiinifüüsika ekspert

E-post: joosep.kepler@radexpert.eu