Koolitused

Meie meditsiinifüüsika ekspertidel on üle 20-aastane meditsiinifüüsika ja kiirgusohutuse alaste täienduskoolituste läbiviimise kogemus.

Koolitanud oleme meditsiinifüüsikuid, haiglainsenere, radioloogiatehnikuid, radiolooge, kardiolooge jt. Meie töö hulka on kuulunud ka meditsiinifüüsikute, radioloogiaresidentide ja radioloogiatehnikute õpetamises osalemine Tartu Ülikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Koolitust on võimalik tellida raviasutus(t)ega täpsema kokkuleppe alusel.

Koolitused viime läbi vastavalt keskkonnaministri määruse 24.11.2016 nr 57 nõuetele ja need võivad olla vastavalt vajadusele kas esmase või täienduskoolitusena:

Esmase koolitusena kiirguskaitse põhialuseid käsitleva koolitusena, mille kiirgustöötaja või kiirgusohutuse spetsialist peab läbima hiljemalt kuue kuu jooksul alates tööle asumisest.

Täienduskoolitusena kiirgustöötajate meditsiinifüüsika ja kiirgusohutusalaste teadmiste ja oskuste regulaarseks arendamiseks.

Täienduskoolituse teemade valikul ja läbiviimisel arvestame sihtgrupi (nt hambaarstid, loomaarstid,  vmt) spetsiifiliste vajaduste ja huvidega.

Kontakt: info@radexpert.eu