Nõustamine

Meditsiiniradioloogias on piisavalt hea ja kvaliteetse tulemuse saamiseks vajalik kogu meeskonna – radioloogi, meditsiinifüüsiku, radioloogiatehniku ja hooldusinseneri – tihe koostöö.

Meditsiinifüüsika ekspertidena nõustame raviasutusi (vastavalt tervise- ja tööministri määrusele nr 71 (19.12.2018) „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded”) järgmistes küsimustes:

Patsiendidoosiandmete kogumine ja kogutud andmete töötlus ja analüüs

Meditsiinikiirituse doosi ja pildikvaliteedi optimeerimine, kvaliteeditagamine ja kvaliteedikontroll

Radioloogia (sh kiirgusohutuse) kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentatsiooni (sh kvaliteedikäsiraamat) ja kiirgustegevusloa taotlemiseks vajalike dokumentide koostamine

Kliinilise auditi läbiviimine meeskonnatöös meditsiinifüüsika ekspertidega tuginedes rahvusvahelisele heale tavale (Euroopa Komisjoni ja IAEA juhendite baasil)

Kuna ülalkirjeldatud radioloogia kvaliteedijuhtimisega seotud teenuse korraldamiseks on vajalik pidev ja aktiivne koostöö teenuse pakkuja ja raviasutuse vahel, soovitame sõlmida selleks pikaajalise lepingu.

Kontakt: info@radexpert.eu