AVALEHT        MÕÕTMISED       NÕUSTAMINE       KOOLITUSED       JUHENDID        ALUSAKTID      SÕNASTIK       KONTAKT
 

NÕUSTAMINE

 
 

Radexpert OÜ meditsiinifüüsika eksperdid nõustavad raviasutusi järgmistes meditsiiniradioloogia kvaliteedijuhtimise küsimustes vastavalt tervise- ja tööministri määrusele nr 71 (19.12.2018)
„Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded"

1. Patsiendidoosiandmete kogumine ja kogutud andmete töötlus ja analüüs

2. Meditsiinikiirituse doosi ja pildikvaliteedi optimeerimine, kvaliteeditagamine ja kvaliteedikontroll

3. Radioloogia (sh kiirgusohutuse) kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentatsiooni (sh kvaliteedikäsiraamat) ja kiirgustegevusloa taotlemiseks vajalike dokumentide koostamine

4. Kliinilise auditi läbiviimine meeskonnatöös meditsiinifüüsika ekspertidega tuginedes rahvusvahelisele heale tavale (Euroopa Komisjoni ja IAEA  juhendite baasil)

Kuna ülalkirjeldatud radioloogia kvaliteedijuhtimisega seotud teenuse korraldamiseks on vajalik pidev ja kestev koostöö teenuse pakkuja ja raviasutuse vahel, sõlmitakse selleks vastastikune leping.

Kontakt: info@radexpert.eu